Vanskelig for å se retningen?

Når en først har kjørt seg fast i et mønster kan det være vanskelig å finne veien ut. Det kan være vanskelig å vite hvordan en kan løse opp i floken for å komme seg videre.

Det er mange forskjellige situasjoner hvor en kan føle seg fastlåst i et mønster en ikke klarer å komme seg ut av. Det kan være at man føler seg fastlåst på jobben sin, fastlåst i forskjellige typer relasjoner, bosituasjon, helse, trening, kosthold osv. Om du føler at du sitter fast i en situasjon, være seg på jobb eller privat, kan du oppleve det som om du mister retning og bevegelse. Det blir vanskelig å frigjøre seg fra situasjonen, eller endre den til noe bedre, fordi du også mister inspirasjon og energi. Det kan bli vanskelig å gjennomføre prosjekter, og du kan føle deg mer eller mindre utilfreds. Når du kjenner inni deg at du skulle gjort noe annet, noe annerledes eller noe mer, og at du er i en situasjon hvor du selv mener du burde ha mestret, ender det fort i en frustrasjon. Du blir liksom ikke helt tilfreds med verken deg selv, dagen din eller livet.

Mange bruker veldig mye energi og kapasitet på situasjoner som dette. Slike situasjoner kan rett og slett slite en ut, spesielt når en opplever denne type mønster på flere områder i livet sitt på samme tid. Når dette er et gjentagende mønster, en gjentagende situasjon, snakker vi om at man har en bestemt tematikk en jobber med. I dette eksempelet kan det handle om flere ting, for eksempel at en trenger å bli flinkere til å gi slipp og bevege seg videre, at en trenger å bli flinkere til å se nye perspektiver i den situasjonen en allerede er i for å utnytte mer av potensialet, eller kanskje man trenger å samle fokuset sitt, slik at en klarer å skape mer retning og bevegelse i livet. For mange baller i luften kan gjøre at en mister retning, og for få baller i luften kan føre til at en mister fokus.

Man blir ofte sittende fast i slike mønster fordi en blir blind av sin egen historie – sine erfaringer, sine forestillinger om hvordan ting skal og må være, og ikke. Det blir da vanskelig å heve blikket og få et større overblikk. Øvelser som går på å heve fokuset kan være nyttige verktøy på hvordan en skal gjøre akkurat dette. Å lære seg å jobbe med fokuset, og samtidig inkludere sansene, er en nøkkel for å beherske slike situasjoner, og kunne jekke seg ut av dem uten å undertrykke eller kjøre over seg selv eller andre.

Her er en slik øvelse: Sett deg godt til rette og trekk pusten dypt et par ganger, og kjenn at du lander i senter av deg selv. Tune inn på hjertet ditt, og kjenn at du frigjør deg fra dine egne forventninger. Er det vanskelig å frigjøre seg fra noe, så se for deg at du har en saks av gyllent lys og klipper over linken til denne forventningen, slik at den spretter tilbake der den har sitt utspring, og bort fra deg, og at du føler deg lettere.

Se så at du observerer hele situasjonen fra utsiden, at du står utenfor og betrakter situasjonen som utspiller seg et stykke unna deg. Løfte gjerne deg selv litt opp, slik at du får mer overblikk. Observer situasjonen uten å definere! Pass på at du holder deg utenfor, du er observatøren som observerer situasjonen fra utsiden – fra et mer objektivt perspektiv. Minn deg selv på å være i hjertet underveis.

Observer deg selv, uten å definere og dømme. Ikke fokuser på de andre, de er bare statister i en scene i livet ditt. Du skal konsentrere deg om deg selv, og hva du kan gjøre annerledes for å skape dette om til en bedre situasjon – for deg selv.

Etterhvert vil du intuitivt kunne se hva du kan gjøre annerledes – små eller større endringer i holdning eller handling, som bidrar til at du kan skape en større grad av bevegelse. Du kan også kjenne om det kommer opp følelser, eventuelt frykt, i forhold til det du ser du trenger å gjøre, og da vet du at du kan begynne å jobbe her. Du må så lære deg hvordan du skal mestre den, og så gå forbi den.

Gjenta denne øvelsen til situasjonen din er endret, det er en fin måte å erfare hvordan ditt fokus faktisk bidrar til å skape endring, og ikke minst observere de endringene som skjer når du går inn å jobber med situasjonen din på denne måten.

På IKYA Grunnkurs lærer du mange flere lignende øvelser for å tune inn og jobbe med fokus. Her lærer du også om bevissthet, mønster og mekanismer som styrer, og ofte roter en fast i akkurat slike situasjoner som beskrevet her. Bevisstgjøring er en viktig nøkkel til mestring i hverdagen, helbredelse og medskapelse. Mange av deltagerne på dette kurset uttrykker at de har endret livet sitt, synet på seg selv og andre og livet sitt generelt.

Bli med på kurs om du vil lære mer om hvordan du kan bli bedre på å mestre vanskelige situasjoner, hverdagen, dine mønster og uvaner. Bli bedre på å ta styringen og skape flyt og bevegelse der du opplever at du mangler det i livet ditt. Les mer om IKYA Grunnkurs her.

Velkommen på kurs!