UTDANNING

Vi tilbyr to medisinske, yrkesrettede utdannelser

IKYA-utdannelsen og IKYA Doula-utdannelsen er solide medisinske yrkesrettede utdannelser, hvor du får en grundig innføring i vibrasjonell medisin og anatomi. Dette gir en unik og helhetlig kompetanse på helse og helbredelse. Terapeutisk fokus, spirituell utfoldelse og helhetlig fokus er sentrale emner i begge retningene.

IKYA_utdannelse_bilde

IKYA-utdannelsen

IKYA-utdannelsen er en 3 årig yrkesutdannelse. Utdannelsen gir deg spisskompetanse i å assistere mennesker i deres liv og livsutfoldelse. Utdannelsen går over 3,5 år.

Young-man-kissing-the-belly-of-his-pregnant-woman-000071966571_small

IKYA Doula-utdannelsen

IKYAs doula-utdannelsen er verdens første solide fagutdannelse innen feltet. Den gir deg en utvidet doula-kompetanse. Utdannelsen går over 3 år.