• All
  • IKYA
  • Kurs
  • Ukategorisert
  • Utdannelse

Vi har fått et intervju med IKYA’s grunnlegger; John Opsahl! Her svarer han på “ofte-stilte” spørsmål som vi får fra dere på telefon, e-post eller her på akademiet vedrørende IKYA Grunnkurs og litt om navneendringen fra Still Point til IKYA. Spennende lesestoff nå rett før påske! Hvis...

Meditasjon er vår naturlige tilstand Mange tenker på meditasjon som en teknikk, eller noe man gjør, på lik linje med å bedrive yoga eller hagearbeid. Meditasjon er verken teknikk eller handling. Meditasjon er din naturlige tilstand. Det er det nærmeste du kan komme det å få...

Selvet, egoet, lever gjerne sitt eget liv, avhengig av hvor mye kontroll vi har over det. Selvet er individets mer mekaniske side, som alene opererer ut fra det perspektivet at det skal opprettholde seg selv - til enhver pris. Det er først og fremst styrt...

I IKYA understreker vi hvor viktig det er å være i livet, utfolde seg og møte livet i den formen det blir presentert. Hvordan vi oppfatter og derav forholder oss til livet, er alene styrt av de forestillingene, forventningene og trossystemene vi har i forhold...