• All
  • IKYA
  • Kurs
  • Ukategorisert
  • Utdannelse

Selvet, egoet, lever gjerne sitt eget liv, avhengig av hvor mye kontroll vi har over det. Selvet er individets mer mekaniske side, som alene opererer ut fra det perspektivet at det skal opprettholde seg selv - til enhver pris. Det er først og fremst styrt...