Stillhet i hverdagen

Hverdagen konfronterer deg med en mengde manifestasjoner og speilinger, mange av dem går deg hus forbi, noen av dem tenker du ikke så mye på, og en del av dem treffer deg og aktiverer enten frykt eller kjærlighet i deg. 

 

Stille retreat gir deg større mulighet for å trenge gjennom tankespinn og følelser, og annen distraksjon, for så å trenge dypere inn i din naturlige essens og lytte til ditt indre.

Frykt og kjærlighet er i grunn de eneste tilstandene vi opererer i. Alt annet er bare versjoner av disse to tilstandene – mer eller mindre frykt, og mer eller mindre kjærlighet. Frykt er en tilstand av illusjon og oppstår som en konsekvens av at din etablerte virkelighet, og de trossystemene du har skapt rundt denne, rokkes ved. Dette ved at livet byr på andre versjoner enn din egen subjektive virkelighet, og at dine etablerte forestillinger, som underbygger og opprettholder denne virkleligheten, blir utfordret.

 

Din trygghet ligger forankret i at du får bekreftet din versjon av virkelighet, uavhengig av om den er sann eller ikke. I din bestreben på å opprettholde egne etablerte illusjoner om virkelighet og sannhet, blir du døv for indre og ytre veiledning og undervisning. På den måten biter du deg selv i halen; Din frykt hindrer deg i å lytte og lære, og manglende innsikt bekrefter og opprettholder illusjonen, og dermed nærer du frykten for det som ligger utenfor din aksepterte virkelighet.

 

Å lære deg å være stille på det indre er nøkkelen til å kunne lytte. Det er et ordtak som sier; «Gud hvisker med den laveste stemme.» Det innebærer at du må kunne være stille, og samtidig kunne lytte, for å kunne høre din egen indre stemme. I tillegg må dine mentale og emosjonelle mønstre og mekanismer være såpass dempet at du også kan inkludere den indre kommunikasjonen, slik at du kan ekspandere din bevissthet og styrke din innsikt.

 

Mental og emosjonell stillhet er noe en må trene seg opp til. Hensikten med indre stillhet er ikke bare å oppnå en større grad av innsikt, men er også et utmerket verktøy for rekreasjon og helbredelse på fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt plan.

 

Indre stillhet bringer deg ikke bare i sterkere kontakt med din indre kjerne, men åpner også opp for indre undervisning. Hvor avansert din indre undervisning er, avhenger av i hvor stor grad du er i stand til å være aktivt tilstede i øyeblikket. Når en arbeider sammen i grupper skapes det et felles fokus, som kan assistere den enkelte deltager til å åpne opp og få tilgang til mer enn den enkelte klarer å oppnå alene. – Et samlet fokus er et sterkere fokus.

 

Indre undervisning handler om å komme nærmere sannhet og virkelighet, og å avsløre de illusjoner som hindrer din spirituelle utfoldelse. Den bringer deg inn i et rått og ubehøvlet landskap, spekket av ubetinget kjærlighet og service. Det er kun et spørsmål om hvor mye du selv er i stand til å åpne opp for, og hvor mye du tør å utfolde.

 

Å lære seg å være stille, og å lytte på det indre og det ytre, er et verdiult verktøy å ta med seg inn i hverdagen. Du kan velge din tilstand, og indre stillhet er uavhengig av dine ytre omgivelser. Det handler utelukkende om din egen tilstand i det du står i – i øyeblikket. Å lære seg å være lyttende i hverdagen vil åpne opp for en langt større grad av våkenhet, tilstedeværelse og aktiv bevissthet. Å virkelig kunne lytte i hverdagens støy og kaos, er en formidabel nøkkel for å være mer i tune med sin sanne natur.

 

Vi arrangerer Stilleretreat over en helg 27 -29 juni 2014

Les mer om Stille Retreat her