Spiritualitet

 

Spiritualitet er et begrep som både er koblet til mange forskjellige trossystemer og oppfattelser. Kollektivt tenker vi ofte på spiritualitet som noe «annet», og ikke at det faktisk handler om livet og livets utfoldelse. Dette bidrar til at mange tror at mye av det vi føler, tenker og gjør er feil, at spiritualitet handler om noe som er annerledes og bedre. Mange  tror at det å være spirituell innebærer at en ikke skal ha følelser, man skal ikke tenke tankene, man skal ikke være i kroppen, at spiritualitet skal være noe som er finere enn det. Men spiritualitet slik vi ser det, handler egentlig om forståelsen av hvordan alt dette henger sammen, hvordan det passer sammen, og hvordan det interagerer med hverandre og fungerer sammen.

Her på IKYA Akademiet understøtter vi denne helhetsforståelsen av hvordan alle disse delene fungerer sammen som en enhet i all undervisning vi tilbyr. Vi underviser derfor forståelsen av hvordan de forskjellige delene vi består av, altså tanker, følelser, handlinger, oss selv og livet, fungerer sammen som én samlet organisme.

I lys av dette så er det ikke noe man derfor må og ikke må, i forhold til å «være spirituell».  Derimot vil måten man tenker, føler og handler på gradvis endre seg når man begynner å se livet i en større sammenheng. Når man begynner å observere dette i seg selv og sitt eget liv, og får et større overblikk, så vil det vokse frem en helt annen opplevelse av logikk og sammenheng i livet. Plutselig forstår du at en gitt hendelse, som skjedde på et gitt tidspunkt, er knyttet til den læringen som ga deg den innsikten du trengte for at du nå sitter med en helt annen forståelse av deg selv og livet.

Livet blir derfor ikke bare en serie med separate hendelser, men består da av en sammenhengende kobling av forskjellige hendelser, som du så kan spille videre på. Når du ser denne sammenkoblingen mellom de forskjellige hendelsene vil du i større grad kunne forstå hvilke bevegelser du trenger å gjøre videre. Denne måten å koble informasjon og hendelser på, er noe av det våre studenter på IKYA-utdannelsen får nøye opplæring, trening og erfaring i.

Generelt mangler vi denne forståelsen i samfunnet i dag, det gjør at mennesker opplever at disse delene fungerer hver for seg, som separate hendelser. Dette medfører mye stress og spenninger, og videre en veldig dårlig og begrenset kommunikasjon både innad i en selv og utad. På utdannelsen drilles studentene på hvordan de både skal observer og veilede sine klienter i hva disse tilsynelatende separate delene handler om, slik at klienten kan forstå hvordan man lettere kan jobbe med disse tematikkene på en mer effektiv og aktiv måte i hverdagen.