Smerte versus lidelse

Smerte oppstår når det det du tror på, ikke stemmer overens med det som faktisk er. I IKYA er det dette en forklaring på karma, altså dine misforståelser i forhold til deg selv, livet og naturen. Karma er på den måten ikke annet enn årsak og virkning, og har ikke noe med om du har en god eller dårlig opplevelse. Hendelsen er det den er, mens din opplevelse av den er subjektiv.

Smerte er resultatet av disse misforståelsene, og opphører når du blir mer sann. Fortsetter du å skyve tingene under teppet, så fortsetter du å lyve for deg selv. Vi sier ofte at det er vanskelig å skjønne hva det er vi fornekter, eller hva vi lyver for oss selv om. Men ikke engang det er sant, for vi har alle tanker om at det er øyeblikk vi kan strekke oss lenger, og kunne være litt mer tilstede, litt mer ærlige med oss selv og litt sannere.

På en annen side så handler all smerte om læring, enten vi snakker om mental, emosjonell eller fysisk smerte. Når smerten tiltrekker vår oppmerksomhet, som så aktiverer bevisstheten, som igjen gjør at vi forstår mer av det som faktisk skjer – da lærer vi faktisk noe. Den eneste måten å ekspandere på, er derfor å inkludere mer. Ved å lære mer, kan du inkludere mer. Derfor er smerte helt avgjørende for vår egen læring i livet.

Smerte leder vår oppmerksomhet til områder som trenger vår oppmerksomhet. Det er derfor et effektivt verktøy for vekst og ekspansjon. Det er i prinsippet den eneste årsaken til at vi beveger oss bevissthetsmessig i det hele tatt. Når vår oppmerksomhet rettes mot de områdene hvor vi har misforstått, og aktiverer vår bevissthet her, kan disse misforståelsene bli rettet opp igjen. Da er det ikke lenger forskjell mellom der vi er og der vi tror vi er. Vi blir litt mer sann i forhold til hvem vi er og hvor vi er i vår spirituelle reise.

Før vi kommer dit, handler derimot vårt forhold til smerte mer om bortforklaringer og undertrykkelser. I stedet for å lytte, lager vi heller våre egne lidelseshistorier rundt smerten. Disse lidelseshistoriene tror vi på, og begynner etterhvert å skape livet vårt rundt dem.

Mange mennesker søker helbredelse, uten å forstå at de først må slippe tak i lidelsen. Det er lidelsen som står i veien for helbredelsen! Helbredelse kan derfor bare skje når vi frigjør oss fra lidelsen. I IKYA jobber vi med å legge til rette slik at en kan gi slipp på disse forestillingene, rette opp i misforståelsene og stimulere slik at en kan realisere potensialene. Dette er temaet IKYA vil undervise på seminaret «Releasing the healer within!» Her vil han gi deltagerne en mind blowing innsikt i dette temaet, tydeliggjøre mekanismene som setter oss i denne situasjonen, og ikke minst løsningen for hvordan man selv kan jobbe for å jekke seg ut av dem.

De grunnleggende prinsippene bak denne undervisningen, organismen som står bak disse mekanismene, og hvordan du kan lære deg å beherske disse delene av deg selv, kan du lære mer om på IKYA Grunnkurs.