LÆRERE VED AKADEMIET

Møt våre dyktige lærere!

Akademiet har en solid lærerstab med god faglig kompetanse i de ulike temaene de underviser i. Lærere gir studentbehandlinger mellom skolehelger for oppfølgning gjennom hele studiet. Her finner du mer informasjon og kontaktinfo.

Line Opdahl

Rektor og hovedlærer ved IKYA Utdannelsen

 

Line Opdahl er rektor ved IKYA Academy of Vibrational Medicine og hovedlærer på IKYA Utdannelsen. Hun har jobbet som lærer siden 1992, og har vært med på å utvikle kurs og utdanning ved IKYA Academy of Vibrational Medicine siden 2004. Hennes ekspertise ligger i å tilgjengeliggjøre undervisningen til studentene på en måte som gjør at de kan forstå budskapet på en klar og nøytral måte, uten forvrengning. Hun har en enorm dedikasjon til faget og gjennom årrekker vært den eneste som har undervist i metoden.

KONTAKT LINE OPDAHL

Marit Haukland

Lærer på IKYA Awakenings og faglærer på IKYA Utdannelsen

 

Marit Haukland ble uteksaminert IKYA Practitioner i 2007. I 2013 begynte hun lærerutdannelsen ved IKYA Academt of Vibrational Medicine og i 2015 holdt hun det første IKYA Awakenings kurset. Marit har en stødig kompetanse innen metoden og underviser innen de ulike prosedyrene og metodikk. Hun er pr i dag, eneste lærer som med-underviser på IKYA Utdannelsen. Hennes spesialfelt er forøvrig Space Clearing og vil undervisningsinstruktør i denne videreutdannelsen.

KONTAKT MARIT HAUKLAND

Karianne Lund

Faglærer i Diplomoppgave på IKYA Utdannelsen

 

Karianne Lund ble uteksaminert IKYA Practitioner i 2007. I 2013 begynte hun lærerutdannelsen ved IKYA Academy of Vibrational Medicine. I 2016 utarbeidet hun i samarbeid med akademiet, diplomoppgaven som skulle bli elevenes eksamensoppgave og har undervist i denne. Karianne har ekspertise innen diplomoppgaven og gir veiledning til studentene utenom undervisningstiden.

KONTAKT KARIANNE LUND

STUDENTVEILEDERE

For veiledning og assistanse under og mellom skolehelger

På dette kullet har akademiet innvilget plass til to lærekandidater som skal følge undervisningen på dette kullet for selv å bli lærere ved akademiet. De er også veiledere for årets kull.

skjermbilde-2016-10-21-kl-11-53-04

Sissel Aspevik er med som studentveileder og går lærerutdannelsen 2018-2022

Sissel Aspevik

skjermbilde-2016-10-21-kl-12-00-32

Line Mellesdal er med som studentveileder og går lærerutdannelsen 2018-2022

Line Mellesdal