Mer om hva du kanskje ikke vet om helse

Helse, slik vi snakker om helse, handler om sannhet og virkelighet, å lytte, gi og motta og ensidig tilpasning til vårt naturlige element. Vi snakker ikke om god eller dårlig helse i forhold til vår spirituelle utfoldelse, fordi sykdom og symptomer er utarbeidelse av karma gjennom vekst og læring. Sykdom og symptomer er derfor helbredende elementer og har kun som formål å styrke vår spirituelle helse.

I tidligere blogginnlegg skrev vi; «Helse handler ikke om å gjøre det «riktige», helse handler om å gjøre det du trenger. Det handler om å utforske og å lære gjennom livet. Det handler om å være tilstede i livet, takle de situasjonene vi møter, lære, integrere og oppdatere oss i forhold til ny innsikt. Det handler om å lytte, la seg inspirere, ta egne valg, og ta ansvaret selv.»

Her skrev vi om forbindelsen mellom helse og helhetlig tenkning, at helse handler om utarbeidelse av karma og evnen til å lære av livet, om viktigheten av sentrering av de forskjellige delene av bevisstheten, og litt om symptomer og sykdommer ut fra et mer holistisk perspektiv. I dette blogginnlegget får du flere vinklinger på hvordan vi i IKYA forholder oss til begrepet helse.

Helse og sannhet

Helse handler om å være mer sann med seg selv. Det å gjenkjenne og erkjenne sine egne fornektelser. Det er fornektelser som skaper blokkeringer i bevisstheten, som så skaper manifestasjoner, både i kroppen vår og ute i livene våre. Manifestasjoner gjør det lettere å lære, fordi det blir mer konkret. Det er en effektiv måte å lede vårt fokus fordi det er både ubekvemt og smertefullt.

Når vi opplever smerte begynner vi å flytte fokuset vårt og søke etter løsninger. Smerte er et resultat av differanse – differansen mellom det du tror du er, og der du faktisk er. Det innebærer at vi får et behov for å oppsøke andre mennesker, gå nye veier og brekke oss gradvis ut av våre gamle tanke, følelse og handlingsmønstre. Når dette skjer er vi mer åpen for ny informasjon og læring, som er nødvendig for helbredelsen. Helbredelse inntreffer altså når vi klarer å korrigere vår oppfattelse om hvor vi befinner oss.

I vår kultur handler det stort sett om å fjerne smerte og ubehag fremfor å fokusere på hva bevisstheten forsøker å kommunisere til oss. Når vi så døyver eller fjerner symptomene uten å forholde oss til det bakenforliggende så hindrer vi vår egen vekst og læring.

Spirituell progresjon

Livet underviser oss i universelle prinsipper, og når vi har skjønt et prinsipp flyttes vår bevissthet til en mer kompleks lovmessighet, som gir oss mulighet for å studere et mer spesifikt prinsipp. Dette er ikke mer komplisert enn at vi må ta forberedende studier før vi kan begynne på en mer spesialisert utdannelse. Livet er et kontinuerlig studie av universelle prinsipper, hvor en hele tiden har mulighet til å gå inn i mer spesialiserte områder etterhvert som en øker sitt kompetansenivå.

Når en har fullført et klassetrinn skal man videre, og bygge videre på denne kunnskapen, men blir man stående å repetere et klassetrinn for lenge så mister man både motivasjon og inspirasjon. I universet er det kun to bevegelser – fremover og bakover. Det som ikke beveger seg fremover vil derfor gå bakover. Dette kan sammenlignes med å gå oppover i en rulletrapp som går nedover; For å opprettholde en bevegelse oppover må du gå fortere enn det trappen beveger seg nedover. Beveger du deg i tilsvarende hastighet så står du stille – ergo går du i prinsippet bakover.

Naturen har en iboende intelligens som driver oss alle fremover – til slutt. Når vi avviker fra vår naturlige vei så oppstår det en differanse. Denne differansen skaper manifestasjoner som kan veilede oss tilbake på rett spor. Det er derfor ikke manifestasjonene som er problemet vårt, men vår holdning til dem!

Synkron med natur

Når vi beveger oss i balanse med universets bevegelse er det ikke lenger noen differanse. Derfor er evnen til å tilpasse seg et viktig aspekt av helse.

Vi skiller på det å kompensere og det å tilpasse seg. I naturen er det bare snakk om ensidig tilpasning. Det handler om å utfolde oss fra et sannere og mer naturlig sted i oss selv. Vi er natur og er derfor underlagt naturen. Alle våre forestillinger og trossystemer er i konflikt med natur, og alle våre handlinger blir derfor en krig mot natur. Dette skaper friksjon og ubalanser.

I stedet for å forholde oss til det som er, kompenserer vi for våre egne illusjoner. Det vi kaller tilpasning blir i realiteten en manipulering av omgivelsene, som så gir oss en bekreftelse på at det vi mener, sier og gjør er «riktig». Behovet for å bekreftelse er et tegn på fornektelse i seg selv. Sannhet trenger ikke bekreftelse – den bærer seg selv!

Helbredelse handler derfor om å inkludere seg selv som et aspekt av natur, og skaper en større gjenkjennelse med elementet natur. Det skaper gunstige endringer i ens fokus og bevissthet, og styrker ens dialog  og samhandling med natur.

Å uttrykke kjærlighet

For at du skal få gleden av å nyte et teaterstykke, så kreves det enormt mye investeringer. Et teaterstykke innebærer mange forskjellige kulisser, aktører, scenearbeidere, produsenter, lydteknikere, rekvisitter osv. Mange timers forberedelser, tilstedeværelse, deltagelse og fokus. Slik er det for hver lille manifestasjon i livet ditt også. Universet investerer enorme ressurser for at akkurat du skal få den læringen du trenger i din utfoldelse.

Om vi ønsker oss noe, så kan vi ikke bare tenke på det, og så blir det servert oss. Vi må ut å aktivt skape. Ingenting skjer ut av ingenting. Når vi forstår at livets utfoldelse er en konsekvens av vårt eget fokus, våre egne holdninger og handlinger, at manifestasjonene vi får i livet vårt er kun til assistanse for å speile hvor vi er, og hvor vi kan bevege oss, så forstår vi også hvor mye universet investerer i hver eneste en av oss, i hvert eneste sekund av livene våre.

Livets formål er å elske tilbake. Hvor mye vi elsker tilbake kan proporsjonalt måles i vår takknemlighet og kjærlighet til oss selv og universet – vår anerkjennelse av det vi allerede har fått. Dette kan vi gjøre selv om kroppen i faser kan være syk og ubalansert. Vi kan elske tilbake fordi om livet gir oss utfordringer. Kjærlighet konsumerer alt – kjærlighet helbreder alt!

Mangel på anerkjennelse, og dermed kjærlighet, er eneste grunnen til at det oppstår blokkeringer og ubalanser. – Fornektelse er fravær av kjærlighet og anerkjennelse! Derfor sier vi at helbredelse inntreffer naturlig når individet slutter å skade seg selv.

IKYA som metode arbeider derfor med å tilrettelegge for den helbredelsen som finnes naturlig i oss og som utløses når vi er mottakelige for den. Dine potensialer, dine erkjennelser, din helbredelse er allerede en del av deg. IKYA hjelper deg å utløse dem, slik at du kan løfte deg dit du ønsker, og bringer deg rett til kjernen, det skapende senteret av ditt eget liv.