Meditasjon

Meditasjon er vår naturlige tilstand

Mange tenker på meditasjon som en teknikk, eller noe man gjør, på lik linje med å bedrive yoga eller hagearbeid. Meditasjon er verken teknikk eller handling. Meditasjon er din naturlige tilstand. Det er det nærmeste du kan komme det å få kroppen, sinnet, energien og alt det du består av, til å være i harmoni en tilstand av naturlig væren.

Det er denne naturlige tilstanden av væren som gjør at vi trekker oss ut av illusjonene. Meditasjon hjelper oss derfor i stor grad til å tre ut av det illusoriske, ut av vår egen støy og vår egen forvirring, slik at vi kan opprette forbindelse og harmoni med vår naturlige tilstand. I vår tid er vi bedøvet av sanseinntrykk og sanseuttrykk, og vi identifiserer oss og lever livene våre gjennom dette illusoriske feltet av virkelighet.

I en slik tilstand vil vi oppleve at handling, tanker, følelser, behov, minner og forpliktelser, trekker i forskjellige retninger. Det blir som isolerte rom med hver sine agendaer, uten kontakt med helheten og det store bildet, uten felles mål og retning.

Når vi lever livene våre med dette som utgangspunkt, skapes det mye støy og forvirring både i vår egen og andres verden.

 

 

Vår identifikasjon med det illusoriske er det som gjør det vanskelig å arbeide aktivt med meditasjon.

Bevisstheten er ikke deg, men ulike tilstander, forskjellige rom som din jeg-opplevelse blir påvirket av. Bevissthet i kroppen, er ikke noe annet enn forskjellige programmeringer, forskjellige tankesett, forskjellige emosjoner, energier og minner — og summen av disse. Dette er også en forklaring på hvorfor det er så vanskelig for mange å arbeide aktivt med meditasjon.

Vår identitet er også produkter av våre mønstre. Altså, alt det du definerer som deg selv, er basert på det du har gjort, det du har tenkt, det du har følt og det du har spist. Mønstrene dine er derfor basert på dine minner.

 

 

En tilstand av ”alignment”

Meditasjon handler i stor grad om å la kroppen, sinnet og dette konstruerte jeget i å komme i ”alignment”. Altså bli tunet inn og mer i ett, i forhold til det du egentlig er. Jo mer du klarer å få alle delene i deg i en tilstand av meditasjon, jo kortere blir avstanden. Og jo lettere er det for din essens å uttrykke seg direkte.

Når du klarer å komme inn i en dypere tilstand av meditasjon, kan du kjenne at “alt er i orden”. Alt er på plass. Du kjenner en helhet. Du kjenner en enhet. Det er fordi du som essens er i den tilstanden. Dersom du ønsker å uttrykke deg mer direkte som essens, trenger du derfor å lære deg å være i en mer permanent tilstand av meditasjon.

Alt i livet handler om å tillate mer av den naturlige essensen å utrykke seg, om det å være mer og mer i denne naturlige tilstanden.

 

 

Prosessene når man arbeider med den meditative tilstanden

1. Det første nivået av det meditative, er denne tilstanden der alle deler av en faller til ro og fungerer sammen. En tilstand hvor man kjenner at alt er ett. Uansett hvilket rom i seg selv man går inn i, så opplever man egentlig det samme, en fornemmelse av enhet.

2. Det neste nivået, er at ens identitet fjernes fra de ulike tilstandene. Da består det meditative av at man i praksis er totalt ubundet.

Når man har meditert en stund, kan man kjenne at ingen ting spiller noen særlig rolle. Da kommer man inn i en tilstand av en konstruktiv likegyldighet. Det er ikke det at man ikke bryr seg om noen ting, men at man er mer ubundet, altså at ens identitet i mindre grad er avhengig av ytre speilinger. Ens identitet kommer da innenifra.

 

 

Den meditative tilstanden som selve formålet med din eksistens og inkarnasjon

Meditasjon er arbeid. Men i motsetning til når du går på jobben, som i praksis bare handler om at du skal tjene til livets opphold, så handler meditativt arbeid om å jobbe med deg selv. Det eneste du egentlig burde investere i, fordi det er derfor du er her. Det er derfor du inkarnerer og det er derfor du eksisterer. Din eneste virkelige oppgave, er deg selv.

Det er likevel vesentlig å anvende den meditative tilstanden til noe, og ikke bare sitte der. Det kan være fint å sitte der, inntil man blir vant til den meditative bevisstheten, men så må man begynne å arbeide. Og da er det viktig at man har et formål. Hva er det man egentlig er her for, hva er det jeg studerer?

I den meditative tilstanden er du mer i ett med deg som essens, og du er derfor i en tilstand hvor du kan jobbe mer direkte med de store spørsmålene i ditt liv. Du er nå i en tilstand hvor du er mer i ett med den intelligensen og tilstedeværelsen som representerer deg som essens. Du vil derfor få et overblikk og en naturlig forståelse i forhold til hvordan du kan anvende livet ditt i tråd med dine egentlige oppgaver for inkarnasjonen.

Motivasjon for meditasjon en kollektiv og kulturell fornektelse

Tradisjonell motivasjon for meditasjon, kommer fra religiøse programmeringer, som hevder at det er noe galt med deg i utgangspunktet. Du må rense deg eller bli frelst, eller du må fikses på for at du skal være i orden. Når man har denne type trossystem om seg selv, så vil bruk av meditasjon kunne sementere trossystemene enda mer.

Denne forestillingen om at det er noe galt med oss, ligger veldig dypt i vår kultur. Hvis man fjerner den, hvorfor i all verden skal man da meditere? Dersom du allerede er der du skal være og allerede uttrykker det du skal?

Du er jo faktisk på riktig sted til riktig tid. Spørsmålet er mer da; hvor godt følger du med i ditt eget liv? De fleste følger ikke med, nettopp fordi man tror at man egentlig skulle vært noe annet. Man burde gjort noe annet.

Denne holdningen om at det er noe galt med oss, fungerer som en kollektiv fornektelse og en distraksjon i forhold til hva livet egentlig handler om. Det kan sammenlignes med at man vet det er noe man skulle ha gjort, en oppgave som ligger der, men man har ikke lyst til å gjøre den. Etter en stund vil man rett og slett begynne å overse den. Man later som den ikke er der. Vi har en kollektiv kultur hvor vi forholder oss til livene våre på samme måte. Dette er igjen fordi vi først og fremst tror at det er noe feil med oss, at vi må fikses, og at vi ikke kan gjøre det selv.

 

 

Meditasjon som arbeidsverktøy

Potensialet for meditasjon, er at det kan fungere som et arbeidsverktøy for reell vekst og ekspansjon. Gjennom meditasjon kan man komme inn i en tilstand som gjør at man får et større overblikk, fordi bevisstheten og alle de forskjellige rommene i deg kobles sammen. Når du får dette overblikket, vil denne helheten begynne å trenge inn i livet ditt og du vil kunne begynne å forstå. Plutselig vil du kunne oppleve å gjøre andre ting, foreta andre valg og få lyst til å gjøre ting som rommer din essens bedre.

Livet og meditative teknikker handler egentlig om det samme. Det ene påvirker det andre. Det er viktig å forstå at du mediterer tjuefire timer i døgnet — egentlig.

Spørsmålet er om du gjør ting som virker, i forhold til det du som sjel ønsker å utrykke akkurat nå.

 

 

IKYA Academy of Vibrational Medicine tilbyr kurs i meditasjon, etterfulgt av et 3– årig dybdestudium i Mantra

Ønsker du å lære deg hvordan du kan bruke meditasjon som et aktivt verktøy i din livsutfoldelse? IKYA Academy of Vibrational Medicine tilbyr grunnkurs i meditasjon, etterfulgt av et 3- årig dybdestudium i Mantra.

Neste kurs i meditasjon starter er 23. April 2014. Meditasjonskurset fungerer også som et forkurs til Mantrakurset, men er åpent for alle.

Les mer om meditasjonskurset her

Les mer om Fordypning i Mantra her

 

Hjertelig velkommen!