KURS

Akademiet har grunnleggende kurs for alle over 16 år, og mer spesialiserte kurs for utøvende terapeuter og helsepersonell. Vi har også kurs for sertifiserte IKYA-utøvere som ønsker å spesialisere seg innenfor ett eller flere spesifikke fagfelt. Gjennomgående for alle kursene våre er grunnleggende prinsipper for energi, vibrasjon og manifestasjon.
IKYA Awakenings
IKYA Awakenings
Grunnleggende kurs i IKYA. Her lærer du om prinsippene som ligger til grunn for metoden.

 

IKYA Doula Forkurs
IKYA Doula Forkurs
Grunnleggende kurs i IKYA Doula. Lær om Doula sin funksjon. Forberedende kurs til Doula Utdannelsen.