Still Point heter nå IKYA

 

Vi har endret navn fordi vi har oppgradert metoden, og fordi vi jobber mot en internasjonalisering av både metoden og utdannelsen. IKYA betyr den opprinnelige essensen og jobber med dypere helbredelsesprosesser. Det som utgjør hovedforskjellen, er at vi nå arbeider direkte i punktet der manifestasjon oppstår.Om IKYA 

IKYA (utt: Ikaya) er en metode innen vibrasjonell medisin. Metoden jobber med din bevissthet og det som ligger bak manifestasjon. IKYA gir deg mulighet til å komme i kontakt med din egen dypere selv-helbredelse. Vi kartlegger mønstre, sykluser og livsutfoldelse, og sammen trenger vi inn i kjernen av dine livsprosesser. Vi hjelper deg med å utløse ditt indre som med-skapende kraft i ditt eget liv. Du vil kunne oppleve en større innsikt, sammenheng og flyt.

IKYA arbeider utifra prinsippet om at alle sykdommer og tilstander kommer fra dypere, bakenforliggende årsaker. Vi ser alle fysiske tilstander som uttrykk for alt du ikke har bearbeidet i ditt indre. Kroppen er skjæringspunktet mellom ditt indre og din ytre verden. Alle erfaringer, tanker og følelser du undertrykker eller ikke er i dialog med, vil skape tilstander og manifestasjoner, både i kroppen og i livet ditt.

Cycling-in-the-Forest-000068028105_Medium

IKYA mener at nøkkelen til dypere helbredelse ligger i å løse opp bakenforliggende blokkeringer og prosesser. Når flyten i ditt indre er gjenopprettet, vil kroppen og livet ditt også kunne balanseres.

I bevisstgjørings-prosesser vil de fleste kunne oppleve å sitte fast. Du kjenner at du blokkerer deg selv, men forstår ikke hvordan, eller hva som skal til for å komme videre. IKYA er unik på å kartlegge, bevisstgjøre og aktivere blindfelt. Dine livs-arenaer blir belyst slik at du opplever et større overblikk og forstår hvordan du kan navigere.

IKYA fokuserer derfor ikke på sykdom eller symptomer, men er en spesialisert metode for å bearbeide bakenforliggende prosesser. Enkelt forklart behandler vi hele livet ditt som én sammenhengende virkelighet.

Hva IKYA kan gi deg:

•Økt grad av selv-helbredelse
•Bearbeidelse av bakenforliggende årsaker til alle helseprosesser
•Opplevelse av sammenheng i hele livet
•Større flyt på alle områder
•Ekspandert bevissthet
•Virkelig deltakelse i livet
•Større livsglede
•Økt livs-mestring
•Opplevelse av å være “på plass”
•Sterkere kontakt med ditt indre
•Økt selvinnsikt
•Sterkere opplevelse av kjærlighet og tilhørighet i livet
•Hjelp til å slippe tak i gamle mønstre
•Dypere forståelse for hvem du er
•Økt evne til å gripe utfordringer
•Tydeligere forståelse for din inkarnasjon
•Innsikt i de store sammenhengene
•Tydeligere retning i livet
•Forløsning av dine potensialer
•Mer tålmodighet og empati
•En sterkere kobling mellom ditt indre og ditt ytre
•Opplevelse av balanse og harmoni
•Sterkere tilstedeværelse og fundament i livet
•En mer dynamisk livsutfoldelse
•Større evne til å oppnå dine målsetninger
•Styrke og innsikt til å leve autentisk
•Opplevelse av livet som én sammenhengene virkelighet

IKYA gjør at din naturlige essens kan tre sterkere frem, slik at du kan leve mer i tråd med ditt indre og utfolde mer av den du egentlig er. Sann helbredelse handler om å leve autentisk. Du vil oppleve at du blir mer sann mot deg selv og verden, og du vil slippe til mer flyt og kjærlighet.  Du vil kunne oppleve både store og små endringer i tanker, følelser, helse og manifestasjoner i livet. Gradvis kommer større innsikt, helbredelse og harmoni.

IKYA handler om å leve fullt ut som den du er, uten bortforklaringer eller frykt, og fullt ut realisere dine potensialer. Ved gradvis å la dine blokkeringer smelte bort, vil du erfare at du er på plass både i deg selv og i livet.

 

Ønsker du ytterligere informasjon om IKYA les her.