FÅ OVERSIKT OVER DINE KURS OG BESTILLINGER
Klikk deg inn på de ulike sidene for å lese mer om hva IKYA tilbyr i hele verden

OM IKYA METODEN

Les mer om hva IKYA

IKYA Academy of Vibrational Medicine er en ledende undervisningsinstitusjon i verden innen vibrasjonsmedisin. Studentene lærer metodikk som på banebrytende vis trenger dypt inn i bevissthetens landskaper og utløser helbredelse. IKYA arbeider med realitetene bakenfor all manifestasjon og uttrykk, forbi personens forestillinger,  og legger til rette for optimal vekst og livsutfoldelse fra ens sanne jeg.

IKYA METODEN

IIKYAs grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

FAG OG VERKTØY

På IKYA Academy of Vibrational Medicine har vi dyktige lærere med mange års kompetanse innen fagfeltet.

PRINSIPPER

Akademiet drives av en fantastisk stab. Her finner du også direkte kontaktinformasjon og åpningstider på kontoret.