• All
  • IKYA
  • Kurs
  • Ukategorisert
  • Utdannelse

Meditasjon er vår naturlige tilstand Mange tenker på meditasjon som en teknikk, eller noe man gjør, på lik linje med å bedrive yoga eller...

Selvet, egoet, lever gjerne sitt eget liv, avhengig av hvor mye kontroll vi har over det. Selvet er individets mer mekaniske side, som...

Hva er Mantra? Mantra er ord eller lyder som man sier gjentatte ganger, enten høyt eller inne i seg over tid. De fungerer som...

Etter mange års erfaring med Still Point som metode og konsept for bevisstgjøring, har vi utviklet Grunnkurs i Still Point. Dette er et...

«Be the path» betyr «å være veien». I dette ligger prinsippet om at det ikke egentlig er noen reise og derfor heller ingen...

Hverdagen konfronterer deg med en mengde manifestasjoner og speilinger, mange av dem går deg hus forbi, noen av dem tenker du ikke så...

Karma er et utrolig spennende konsept innen spiritualitet, og et uunnværlig konsept innen univesell og menneskelig utfoldelse. Uten karma, ingen utfoldelse. Som menneske...

I Still Point snakker vi mye om speiling. Speiling er et enkelt konsept som alikevel er vanskelig...

IKYA handler om å leve sannferdig og det å være sanselig tilstede i øyeblikket. Det handler om i større grad å leve ut...