Hvordan kan du få med deg mer i hverdagen?

For at vi skal forstå litt mer av det vi holder på med i livene våre er det nødvendig at de forskjellige delene blir brukket ned i mindre og mindre biter – til bitene er små nok til at vi kan se dem, studere dem og forstå dem. 

Livet er for de aller fleste ganske omfattende, og jo mer man interesserer seg for å studere livet  nærmere, jo mer omfattende blir det. For å kunne studere livet og livets utfoldelse er det en viktig nøkkel å kunne brekke de forskjellige delene ned til små nok biter, så små at vi faktisk forstår dem, for så å sette de sammen igjen. Da vil man etterhvert forstå mer av hvordan ting henger sammen. Livet serverer oss en myriade av muligheter hele tiden. – Muligheter til å forstå det større bildet.

Noen tror på at det er en sammenheng mellom det som skjer, mens andre ikke gjør det. Det spiller ingen rolle hva man tror, for livet utfordrer oss hele tiden med konsekvenser. Løsningen ligger altså ikke i å tro noe som helst, men den ligger i evnen til å observere det som skjer. En må observere lenge nok til at man klarer å gå forbi det man forventer at en skal se. Forventninger gjør en ikke bare blind, men det gjør en også døv.

Å lytte er derfor et viktig aspekt av å observere, og en nødvendighet for å kunne skjære gjennom og gå direkte til kjernen. Hvor mange ganger har du ikke forstått at det er noe du må gjøre på en annen måte? Du vet til og med hva du må gjøre i stedet. Og hva skjer? Jo, du repeterer deg selv og holder trofast på mønsteret ditt.

Nå er det slik at det ikke bare gjelder å brekke tingene ned i små nok biter, men de forskjellige delene av deg må også forstå hver av de forskjellige bitene. Det er litt som når man begynner på Lilleputtlaget i fotball; først må man forenkle spillet i den grad at lilleputtene kan lære seg det, forstå det og begynne å beherske ballen og spillet. Etterhvert som spillerne finner sin plass, og samtidig holder seg samstemt med resten av spillerne på laget, så kan man også lære seg et mer avansert spill. Den enkelte blir bedre, og da kan laget som helhet bli bedre – og vise-versa. Om derimot en av spillerne ikke følger med, så fungerer heller ikke laget og da heller ikke spillet.

Slik er det for oss alle; er ikke alle delene med, så fungerer ikke planen. På den ene siden så vet vi at vi burde gjøre tingene på en annen måte, og på den andre siden så klør vi oss i hodet fordi vi ikke får planen til å fungere…!

Er du en av de veldig få som ikke lenger klør seg i hodet og lurer på hvorfor tingene ikke går etter planen, gratulerer! Alle dere andre vil kunne få mange fine innspill, øvelser og aha-opplevelser på kursene våre. – Velkommen!