Spiritualitet er et begrep som både er koblet til mange forskjellige trossystemer og oppfattelser. Kollektivt tenker vi ofte på spiritualitet som noe «annet», og ikke at det faktisk handler om livet og livets utfoldelse. Dette bidrar til at mange tror at mye av det vi...

Vi har fått et intervju med IKYA’s grunnlegger; John Opsahl! Her svarer han på “ofte-stilte” spørsmål som vi får fra dere på telefon, e-post eller her på akademiet vedrørende IKYA Grunnkurs og litt om navneendringen fra Still Point til IKYA. Spennende lesestoff nå rett før påske! Hvis...