Selvet, egoet, lever gjerne sitt eget liv, avhengig av hvor mye kontroll vi har over det. Selvet er individets mer mekaniske side, som alene opererer ut fra det perspektivet at det skal opprettholde seg selv - til enhver pris. Det er først og fremst styrt...

Hverdagen konfronterer deg med en mengde manifestasjoner og speilinger, mange av dem går deg hus forbi, noen av dem tenker du ikke så mye på, og en del av dem treffer deg og aktiverer enten frykt eller kjærlighet i deg.    Stille retreat gir deg større mulighet...

Karma er et utrolig spennende konsept innen spiritualitet, og et uunnværlig konsept innen univesell og menneskelig utfoldelse. Uten karma, ingen utfoldelse. Som menneske trenger vi utfordringer for å strekke oss. Når vi har det for bekvemt, slutter vi å utfolde oss. Vi stagnerer, og forfaller....